เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาทางการศึกษา ให้กับเด็กๆในเขตเทศบาล และส่งเสริมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับวัย ให้กับเด็กๆในสถานศึกษา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน โดยการส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนอกสถานที่ และการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี และมีความสุข

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

ส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมี งบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานดูแลสุขภาพของประชาชน ในชุมชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกวัย ทุกชุมชน ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบายของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อประชาชน และชุมชนในเขตเทศบาล
 
 
 

ส่งเสริม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน รวมถึงการจัดทำผังเมือง เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และระบบเสียงไร้สาย ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาล

กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในเขตเทศบาล และส่งเสริม สร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาล อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เสมอภาค ทันต่อเหตุการณ์และมีศักยภาพในการบริหารจัดการต่อปัญหา โดยมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันทุกด้าน เช่น เครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย ผ้าใบ เสาเข็ม จุดบริเวณที่ลุ่มหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตลอดจนแนวคลองพระอุดม รวมถึงประสานและร่วมมือกับเทศบาลและองค์การบริหาร - ส่วนตำบลใกล้เคียง เพื่อให้การป้องกันแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10