หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 


นางสมจิตร โถมขำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายไพโรจน์ ลายลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นายชัยชนะ อัศสานึก
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายกิตติพัฒน์ พูลจำปา
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางสาวประภาศิริ ปิ่นกุมภีร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวทิพวรรณ เกิดประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดการงานทะเบียนและบัตร


นางสาวประนอม พลาหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประเทือง ฤกษ์งาม
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นางสาวกฤษณา วุฒิเดช
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายมงคล บุญจริง
พนักงานขับรถยนต์