หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
ชาวชุมชนระแหง มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเมือง มีการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชน
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ เป็นต้น
ศาสนสถาน ในเขตเทศบาล จำนวน 2 แห่ง

วัดบัวแก้วเกษร

วัดสหธรรมทรรศน์
มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ ดังนี้

โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน คลินิกแพทย์ 3 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 9 แห่ง
อัตราการมีและการใช้สุขาแบบราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตำบลระแหง มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดำเนินการ
  ให้บริการด้านการศึกษา แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ดังนี้
 
โรงเรียนบัวแก้วเกษร เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี เขต 4 (กระทรวงศึกษาธิการ)
 
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 (กระทรวงศึกษาธิการ)
 
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 (กระทรวงศึกษาธิการ)
 
โรงเรียนประชุมวิทยา เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการโดยเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กระทรวงศึกษาธิการ)
 
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
 
ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 เลขที่ 555 หมู่ที่ 4
 
 
 
พนักงานดับเพลิง จำนวน 12 คน
รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง จุน้ำได้ 10,000 ลิตร
                จำนวน 1 คัน
 
รถยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
      จำนวน 1 คัน     จำนวน 1 เครื่อง
 
เรือเหล็กขนาด 12 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์
เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 9 ฟุต พร้อม
      จำนวน 3 ลำ   เครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ
 
เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง
เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ
 
เรือไฟเบอร์เล็ก จำนวน 3 ลำ
เรือเหล็กพร้อมไม้พาย จำนวน 55 ลำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10