หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (เพิ่มเติม) [ 8 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่าย ค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว [ 28 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักการสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั้วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงายผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- [ 8 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)  
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10