หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลระแหง เรื่อง สถานที่จำหน่ยอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลระแหง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลระแหง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
เทศบัญญัติ การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ส. 2561 [ 31 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 186  
 
เทศบัญญัติ ปี 2562 (2) [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
เทศบัญญัติ ปี 2562 (1) [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)