หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/การทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลระแหง [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แผนผังขั้นตอนกระบวนการร้องเรียน [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)