หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.63) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.62-มี.ค.63) [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)