หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ 11341 ขอแจ้งรายละเอียดการลงพื้นที่ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2565  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11345 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11343 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสุนุนศพด.  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11335 ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2561-2565  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ว1912 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว1891 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว1893 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของรร.และ ศพด. สังกัดอปท. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2565  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว1895 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประมเิน SAR ครั้งที่ 1/2565  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11158 ขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัด เทศบาลเมืองท่าโขลง  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.1/ว11250 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 6 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 11238 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11214 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11215 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11046 โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเที่ยมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว11025 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11028 เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา ระดับพื้นฐาน และระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11026 การสนับสนุนการจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2565  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว10933 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
 
<< หน้าแรก...     3      4      5     (6)     7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 305
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10