หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ 11564 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11559 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 4 ฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11566 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รวม 47จังหวัด ฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11549 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถาธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11548 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 11495 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565)  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ว11492 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 11494 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11490 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ฯ  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11446 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว11451 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว11404 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุนทั่วไป การจัดการศึกษาภาคบังคับประจำไตรมาสที่ 4 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565)ฯ  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.1/ว11456 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ว11399 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2565  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว11400 สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว1932 ยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว11349 การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
ปท 0023.1/ว1921 ยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 305
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10