หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ 9569 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณขุดท่อระบายน้ำ  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9571 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9566 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2565  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 9562 ขอรับเงินบำนาญปกติ แลเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 ของนส.วรรณทิพย์ ขุนทิพย์แสง  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 9564 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุ 65 ปี นายมนัส ดำริห์  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 9356 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.2/ 9381 การแต่งสตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว9382 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว9408 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9362 การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกา  [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ว1626 การโอนจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว1623 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว9278 ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว1622 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว1610 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9318 แบบสำรวจปัญหาและข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ประจำปี 2565  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว1611 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9294 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 296
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10