หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ว9675 การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 9676 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9677 ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 9679 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9672 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)ของอปท.ฯ  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 9680 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9669 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน(พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 9681 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว1658 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561ฯ  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 9681 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นส.กันยารัตน์ ตรึงสถิตวงษ์  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ 1659 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561ฯ  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 9666 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นายไกลาส กิจวิทยกุล  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ว9612 การเร่งรัดนำส่งเงินสมทบ กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ว9673 แจ้งกำหนดฝึกอบรม การบัทตกบัญชี (e-LAAS)  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9617 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9667 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว9611 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9671 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 296
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10