หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.1/ว1711 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1685 ข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ MPI ในระบบ TPMAP Logbook  [ 27 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว10002 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว  [ 27 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9998 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  [ 27 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9997 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว1678 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์ ประจำปี 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว1675 ให้พนักงานสถานธนานุบาลปฏิบัติหน้าที่แทน  [ 24 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9840 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว1673 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านสาธารณสุขสู่ความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว1671 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ 9811 ตอบข้อหารือการออกหนังสือรับรองการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9810 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.2/ 1685 ขอเอกสารเพิ่มเติมการเสนอขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลกลับเข้ารับราชการ  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.1/ว1678 กำหนดการจัดงาน FTI Expo 2022  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9720 การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาฯ  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9715 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว9719 โครงการฝึบอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศพด.  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
ปท 0023.5/ว9678 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 296
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10