หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ว12461 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.1/ว12449 งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปนุ่  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 12460 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว2110 การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Womens Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว12457 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว2108 การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินภารกิจด้านการควบคุมแรงงานต่างด้าว  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว12456 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว12455 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว12454 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.4/ว2123 เข้มงวดกวดขันสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว2116 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2565  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว2112 บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.1/ 12450 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 8  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว12389 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว12291 เชิญร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลองให้สะอาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว12295 คู๋มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของอปท.  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.2/ว12235,12236 แจ้งมติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2565 ลว. 27 ก.ค. 65  [ 5 ส.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว2078 แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1-3  [ 5 ส.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 305
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10