หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ว22414 ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว4058 การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรองมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 22412 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว22454 การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 22410 เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 5  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 22447 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 22409 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว22438 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว22393 การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 22430 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อน  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว22391 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.5/ 22390 ขอรับเงินบำนาญปกติ นายพิพัฒน์ เพชรประดับ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว22395 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว4037 การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 22399 นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.4/ 22388 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นางวราภรณ์ บุญปราศภัย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 4041 ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว22415 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 439
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10