หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ว489 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว479 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 2409 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เดินทางไปราชการ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 429 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 427 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว2352 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.5/ 2328 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว2326 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.2/ว465 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว2255 สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เส้นทางคมนาคม ทางเท้า เกาะกลางถนน สะพานลอย ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ คลองชลประทาน สถานทีท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปทุมธานี มุ่งส  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว2249 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว2246 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว462 การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 2262 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.4/ว2250 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.2/ว2243 ขอส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว2183 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.2/ว445 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาองรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 354
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10