หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ 12697 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 12707 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรม  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว592 การประเมินด้านเทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 17  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว12694 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว12693 กฏกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว12691 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตราฐานสะอาด ฯ  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว12692 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว589 เลื่อนโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ 588 สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูในสถานศึกษา อบจ.  [ 23 ก.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว12576 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 23 ก.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว12598 ประกาศเลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
ปท 0023.2/ว12599 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ 12572 มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ 12575 มอบหมายภารกิจการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมและดำเนินการให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Community ldsolation และ Home lsolation  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ว12584 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
ปท 0023.5/ 12577 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ว12503 ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ 12482 การดำเนินการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 217
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10