หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.2/ว7765 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษษท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  [ 11 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว7766 เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร  [ 11 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว7767 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว7675 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ของ อปท.  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว7643 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว7648 แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว7645 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว7644 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว390 กำชับการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  [ 6 พ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ 7517 ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาศสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยกรมส่งเสริมการปกค  [ 6 พ.ค. 2564 ]  
ปท 0023/ว7521 การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 6 พ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ว7516 ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาศสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยกรมส่งเสริมการปกค  [ 6 พ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.1/ว7559 ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.5/ว7519 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ว7515 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการฯ  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.5/ว384 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่2/2564  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ว3758 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียล  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.2/ว7266 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 91 กลับต้นสังกัด  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 196
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10