หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ว1378 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว7746 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนม  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว1375 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว7738 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 7745 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบจ.ปทุมธานี  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ 7741 รายงานการขยายชั้นเรียนของรร.สังกัด อปท.(เทศบาลเมืองท่าโขลง)  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 7752 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.1/ว7739 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 7750 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นายสุขุม พานดอกไม้  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.2/ว7725 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อบต.)  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 7758 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาทนางสาวกันยารัตน์ ถตึงสถิตวงศ์  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว7761 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครองครองที่ดิน  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว7742 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ฯ (งวดที่ 1)  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว7754 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ 7744 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดกสารซ่อมแซมถนนสายทางคลองหลวง-คลองสอง  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 7458 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นางสุรีย์นาถ สุภาผล  [ 17 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.1/ว1326 กิจกรรม KM Online หัวข้อ ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน  [ 17 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 7489 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพของพนักงานเทศบาล  [ 17 พ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 286
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10