หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล ๑ เชื่อมเทศบาล ๕ (ซอยมะยมมะขาม) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล ๑ เชื่อมเทศบาล ๕ (ซอยมะยมมะขาม) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 11 (เลียบคลองลัดตามุ้ย หมู่ที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 11 (เลียบคลองลัดตามุ้ย หมู่ที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล ๑ เชื่อมเทศบาล ๕ (ซอยมะยมมะขาม) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำวารสาร จดหมายข่าว และรายงานกิจการประจำปี เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่รอบห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่รอบห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ซอยตรงข้ามโรงปุ๋ย YVP หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ซอยตรงข้ามโรงปุ๋ย YVP หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล ๑ เชื่อมเทศบาล ๕ (ซอยมะยมมะขาม) หมู่ที่ ๑ [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการนิทานพูดได้ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง ตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลระแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตีโครงไม้พร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10