หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชนและครัวเรือนและศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการขยะต้นทางและการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2471 ปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลระแหง ภาคเรียนที่ 1 /2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลระแหง ภาคเรียนที่ 1 /2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ฃนิดกล่อง สำหรับนักเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์รีดฟิวเจอร์บอร์ด ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ ตามโครงการรณรงค์สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ฯ ติดโครงไม้พร้อมติดตั้ง ตามกิจกรรมรณรงค์ภายใต้โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับความรู้โรคไข้เลือดออกพร้อมมาตรการกำจัดยุงลายกิจกรรมรณรงค์ฯภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2363 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10