เทศบาลตำบล ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต. ระแหง)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 110-6-05714-7
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลระแหง เพื่อรับชำระภาษีท้องถิ่น