ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
บริการทะเบียนพาณิชย์
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร