หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงาน 2563 [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2562 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)